Hüvelyi szülészeti műtéttan

"1997-ben kezdtem el szülészeti tapasztalataimat szisztematikusan leírni egy tankönyv formájában. A német nyelvterületen ugyanis 1952-ben jelent meg utoljára könyv a szülészeti műtéttanról. Könyvem a „Vaginal operative Geburtshilfe" (Hüvelyi operatív szülészet) 2001-ben jelent meg a baseli Schwabe Ex Co. AG kiadónál.

Két baseli szülészprofesszor írt bevezetőt a könyvemhez: a jelenlegi tanszékvezető szülész-nőgyógyász Prof. Dr. W. Holzgreve, valamint a nyugállományban lévő elődje Prof. Dr. H. Ludwig.

Könyvemben részletesen leírtam az egyes szülészeti műtétek technikáit, a könyvet egy „fantom-kurzus" vezérfonalának szántam. Az elmondottak alátámasztására szolgál saját eredményeim kiértékelése, annak hangsúlyozására, hogy a hüvelyi szülészeti műtétek ma is aktuálisak, és jogosultságot élveznek.

Könyvemet 2006-ban lefordítottam magyar nyelvre, hogy a magyar szakorvos kollegáim is hozzáférhessenek. A könyv 2007-ben jelent meg a Melánia kiadói Kft-nél Budapesten „Hüvelyi szülészeti műtéttan" címen."

 

Borító Borító
Tartalom

7 Professor W. Holzgreve bevezetője
9 Professor H. Ludwig bevezetője
11 Előszó a magyar kiadáshoz
13 Előszó

Általános rész

19 1. Történelmi visszatekintés
19 1.1. Az ókor
20 1.2. A középkor
21 1.3. Az újkor és a legújabb kor

31 2. A szülőcsatorna
31 2.1. Külső medenceméretek
33 2.2. A kismedence
36 2.3. A medencefenék izmai
36 2.4. Az elölfekvő rész helyzetének megállapítása

39 3. A magzat

43 4. A szülés mechanizmusa
43 4.1. A szülészeti vizsgálat alapfogalmai
45 4.2. Koponyavégű fekvés
45 4.2.1. A normális nyakszirttartás szülésmechanizmusa
56 4.2.2. A deflexiós tartások szülésmechanizmusa
62 4.3. Medencevégű fekvés
62 4.3.1. A medencevégű fekvések sajátosságai
64 4.3.2. A medencevégű fekvéses szülések mechanizmusai
66 4.4. Harántfekvés

Speciális rész

71 5. A szülészeti műtétek alapfeltételei
71 5.1. A szülész
72 5.2. A szülés helye
73 5.3. A vajúdó elhelyezkedése
74 5.4. Asepsis
74 5.5. Anaesthesia

77 6. Extractio fogóval
77 6.1. A Kielland-fogó mint univerzális eszköz
81 6.2. Feltételek
83 6.3. Javallatok
84 6.3.1. Vitalis javallatok a magzat részéről
84 6.3.2. Vitalis javallatok az anya részéről
85 6.3.3. Praeventiv javallatok
86 6.4. A fogóműtét kivitele koponyavégű fekvésnél, flexiós tartásnál
86 6.4.1. A fogóműtét technikájának általános szabályai
87 6.4.2. Fogóműtét mély egyenesállásnál
92 6.4.3. Fogóműtét mély ferdeállásnál
93 6.4.4. Fogóműtét mély harántállásnál
94 6.4.5. Hátsó koponyatartás
95 6.5. A fogóműtétek technikája tartási rendellenességeknél
95 6.5.1. Fejtetőtartás
97 6.5.2. Homloktartás
99 6.5.3. Arctartás
100 6.6. Az üregi fogóműtét
104 6.6.1. A fogóextractio kivitelezése a medenceüregből
104 6.6.2. A fogó felhelyezése vándoroltatással a harántban lévő fejre
105 6.6.3. A Kielland szerinti eredeti módszer
110 6.7. A koponyaforgási rendellenességek kezelése
110 6.7.1. A koponyaforgás korrekciója kézzel a szülés alatt
113 6.7.2. A Kielland-fogó, mint forgatófogó
116 6.8. A magas egyenes állás kezelése
122 6.9. A válldisztókia kezelése
123 6.10. A fogóműtét prognózisa: anyai és magzati szövődmények

129 7. A medencevégű fekvéses szülések vezetése
132 7.1. Asszisztált spontán szülés
132 7.1.1. Bracht szerinti szülésvezetés
138 7.1.2. Thiessen szerinti szülésvezetés
142 7.2. Kifejtési eljárások
142 7.2.1. A karkifejtés módszerei
148 7.2.2. A fejkifejtés módszerei
152 7.2.3. Saját kifejtési eljárásom
154 7.3. Extractio
155 7.3.1. A láb lehúzása
157 7.3.2. Extractio lábon
159 7.3.3. Extractio faron
162 7.4. Dorsoposterior medencevégű fekvés
165 7.5. A medencevégű fekvés szülésvezetésének prognózisa

171 8. Fordítási eljárások
171 8.1. Külső fordítás
174 8.2. A belső fordítás

177 9. Hüvelyi szülésvezetés ikerszülésnél

183 10. Irodalomjegyzék

186 11. Tárgymutató