Szent Damján

Miért éppen Szent Damján?

Mert az ember esendő. A rosszra való csábítás erős. Égi védelem nélkül lehetetlen megmaradni ember voltunkban. Kozma és Damján emellett nagyon szorosan kapcsolódik a magyarság küldetéséhez. Mit üzennek ők a Szent Koronán a királynak és a nemzetnek: Gyógyíts! (ne hódíts)

Jézus szavai a mai idők emberéhez

Későbbi barátomhoz, Lacihoz vezetett a gondviselés. 16 vagy 17 éves lehettem. Ő mutatta meg, hogy az Úr nem hagyta Igéje nélkül a mai korunkat sem. Aki hívást, hiányt érez magában, keresni kezd, megtalálja.

Evangélium

Végül is mi a fontos? Azt szokták mondani a családban, ismerősi körben gyermekáldáskor: kisfiú? kislány? Nem baj, csak egészséges legyen!

Miért engedi meg a Jóisten a betegséget? Biztos, hogy jó az az Isten, ha megengedi, hogy az ártatlan gyermekek megbetegedjenek, szenvedjenek és meg is haljanak.

A most következő írás azoknak az anyukáknak, apukáknak szól, akiknek beteg volt a gyermekük. Azoknak az Istenkeresőknek, akik azért nem tudnak hinni, mert Isten megengedi mindezen szörnyűségeket.

Egy kis kísérlet az idealizmus igazolására, melyet mindenki elvégezhet.

Munkának, műalkotásnak valójában azt tekinthetjük, ha egy előzetes elvárásnak megfelelő alkotás születik. Azaz van egy cél, egy gondolat, mely megvalósításra vár. Létezhet fordítva? Vagyis, először elkészül egy munka, egy műalkotás és azután majd csak kiderül, hogy mire lesz jó? A legújabb művészeti irányzatok közül, persze előfordulhat ilyen eset, de ezeknek éppen az a deklarált célja, hogy a „céljáról” majd a közönség gondolkozzon. No hát akkor ez is egy előzetes cél, egy előzetes szellemi természetű valami nem? Tessék kipróbálni! Lesz abból valami valóban használható dolog, tárgy, vagy műalkotás aminek nem létezik előzetesen többé-kevésbé kidolgozott szellemi előzménye?

Hálaadás

Samuel Hahnemann úgy tekintett a homeopátiás természeti törvényre, mint a Teremtő ajándékára.

Háláját írásaiban sokszor kifejezte. Mit ad Hahnemann és a homeopátia továbbfejlesztőin át az Úr a gyógyításra, gyógyulásra vágyó gyermekeinek? Egyfajta rendszerezett információt arról, hogy miként lehet sok munka és fáradtság árán, de mégis csak nagyon egyszerű módon gyógyszert készíteni és azt megfelelően alkalmazni. Ezt az információt így méltán tekinthetjük a beteg emberek számára jó hírnek. Jó hír, azaz görögül evangelion. Hogyan ír Márk? „ A betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, ördögöket űzzetek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. (Márk 10,8) A Jelenések Könyvében pedig ezt olvassuk: „Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja vegye az élet vizét ingyen! (Jel: 22,17)

Keresőknek

Sokan azok közül, akik megtapasztalják a homeopátia hatását megpróbálnak mélyebbre jutni a megértésében. Két út mutatkozik e keresők előtt. Az egyik a tudományos út, a bal agyféltekés működés eredménye, mely már elég sok eredményt ért el a homeopátia működésének magyarázatát illetően, mégis a legfontosabb kérdéseknek magyarázatával még adós. A tudomány természetéből adódóan a teljes igazság ezen az úton nem is érhető el. A másik út az intuitív, a Szeretet erejével ráhangolódó, jobb agyféltekés működés, mely a művészekre is jellemző. Ezen az úton egyszeriben lehet megismerni az igazságot.