Hálaadás

Samuel Hahnemann úgy tekintett a homeopátiás természeti törvényre, mint a Teremtő ajándékára.

Háláját írásaiban sokszor kifejezte. Mit ad Hahnemann és a homeopátia továbbfejlesztőin át az Úr a gyógyításra, gyógyulásra vágyó gyermekeinek? Egyfajta rendszerezett információt arról, hogy miként lehet sok munka és fáradtság árán, de mégis csak nagyon egyszerű módon gyógyszert készíteni és azt megfelelően alkalmazni. Ezt az információt így méltán tekinthetjük a beteg emberek számára jó hírnek. Jó hír, azaz görögül evangelion. Hogyan ír Márk? „ A betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, ördögöket űzzetek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. (Márk 10,8) A Jelenések Könyvében pedig ezt olvassuk: „Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja vegye az élet vizét ingyen! (Jel: 22,17)

Ezekből a szavakból számomra az következik, hogy bármiféle Igaz és Jó csakis Teremtő atyánktól adatik nekünk. Ha gyermekei szeretnénk lenni, akkor mi sem kérhetünk ezen javak továbbadásáért pénzt. Ámde enni és lakni kell valahol ahhoz, hogy fenn tudjuk tartani életünket. Ezen javakért pedig nem biztos, hogy ingyen jutunk... Ezt a nehézséget úgy próbálja a Szent Damján Homeopátiás Rendelő (-tanácsadó) feloldani, hogy ha szegény, rászoruló beteg érkezik, akkor rá lesz bízva, hogy ad-e és ha igen, mennyit. Senkit nem fogunk elküldeni azért mert nem tud fizetni. Ha tehát valaki az Úr Jézus nevére kér segítséget nem fog elutasítást találni. Egyedül Benne bízva, talán fenn tudjuk tartani családunkat.

A betegeket arra kérem, hogy gyógyulásukért is mindenek előtt Jézus Atyánknak adjanak hálát.

Köszönet illeti még Hahnemann követőit, a nagy úttörőket és mindenkit akinek segítségével a homeopátia eljutott a mai tudásáig. A sokezer homeopátiás orvos és laikus gyógyító közül néhányuk fényképe és rövid bemutatása segít e honlapon is emlékezni, erőt és példát adni.

Köszönet Hassmann Péternek és Tuscher Ágnesnek a magyar nyelvű homeopátiás könyvek legújabb kori megjelentetéséért.