Evangélium

Végül is mi a fontos? Azt szokták mondani a családban, ismerősi körben gyermekáldáskor: kisfiú? kislány? Nem baj, csak egészséges legyen!

Miért engedi meg a Jóisten a betegséget? Biztos, hogy jó az az Isten, ha megengedi, hogy az ártatlan gyermekek megbetegedjenek, szenvedjenek és meg is haljanak.

A most következő írás azoknak az anyukáknak, apukáknak szól, akiknek beteg volt a gyermekük. Azoknak az Istenkeresőknek, akik azért nem tudnak hinni, mert Isten megengedi mindezen szörnyűségeket.

Képzeletben eltávolodunk a saját testünktől, a lakásunktól, a családunktól, a Földtől is és Isten nézőpontjába helyezkedünk aki látja az egész Teremtést a végtelen sokaságú teremtményeit és mégis úgy szeret Téged kedves olvasó, mintha Te volnál az egyetlen teremtménye. Ebben a túlcsorduló szeretetében minden vágya, hogy szabad akaratod megtartása mellett megismertessen magával és a számodra elkészített boldogsággal. Mondhatná így is: „Ha ti a gondolat sebességével mennétek! - Nem egy napig, nem egy évig, nem száz évig, nem százmillió évig, hanem időtlen időkig,... se találnátok végét az ÉN birodalmamnak!!!- Ahol Én mindenhol jelenlévő hatalmas ÚR vagyok, Akinek a mindenhatóságát most emberi eszetekkel felfogni is képtelenek vagytok, - és Én ez a hatalmas nagy ÚR a ti szerető, teremtő Atyátok... Lehajolok hozzátok. - Gondoljátok, milyen fontos lehet, amit mondani akarok?!!... és ti elfordultok Tőlem...” Ha meghallanánk a hangját, ha megértenénk a szavát, ha megtennénk kérését, ha hinnénk béketűréssel a bajban is, hogy ez az egyetlen út amelyről nem kell visszafordulnunk, mert ott találjuk meg a mindig is keresettet. Akkor megértenénk, hogy mi volt az oka annak a súlyos döntésnek, hogy a gyermek megbetegedett, hogy meghalt. Az Úr tudja, hogy milyen feladattal öltött testet a lélek, mit vállalt el, milyen magasabb, de számunkra eddig ismeretlen oka van a szenvedésnek és a „korai” halálnak. Ő majd letöröl a szemünkről minden könnyet és ha már mindannyian az Ő országában leszünk kimondhatatlan szeretetben és boldogságban, akkor majd egy pohár bor mellett elmondja, hogy miért történt így és hogy miért volt még mindig ez a legjobb döntés részéről a lélek megmentése érdekében. Egyszer még talán meg is köszönjük. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.