Jézus szavai a mai idők emberéhez

Későbbi barátomhoz, Lacihoz vezetett a gondviselés. 16 vagy 17 éves lehettem. Ő mutatta meg, hogy az Úr nem hagyta Igéje nélkül a mai korunkat sem. Aki hívást, hiányt érez magában, keresni kezd, megtalálja.

Számomra hitelesek. Ugyan az a hang szólal meg bennük, Akit az evangéliumokból megismertünk. Hatalmas prófétai művek születtek e benső ige útján. Jézus földi életéről: a gyermekkoráról, a 12 éves kori templomi vizsgájáról, ifjúkoráról, a 3 évi tanítói működéséről. Túlvilági életekről, a lélek útjairól a szellemvilágban. A szellemi és a természetes Napról, a Föld szellemi működéseiről, a bolygókon és Holdon való életről, a napfény gyógyerejéről, az emberiség őstőrténetéről. Újra felfedett régi írások, mint például Pál apostol levele a laodiceaiakhoz, vagy Abgarus király levélváltása Jézus Urunkkal. E prófétai művek előtti korban élt Emmanuel Swedenborg svéd tudos és polihisztor a Királyi Akadémia nagy hírű tudósa, akinek szakmai sikerei csúcsán megadatott az a kegyelem, hogy évekig folyamatosan bepillantást nyerhetett a pokol, a szellemvilág és a mennyország életébe és elhalt szellemlényekkel beszélhetett. Szikár tudományos alapossággal írta le tapasztalatait. Ezek a munkák már magyarul is elérhetőek.

www.jezusatyank.hu

A legújabb kinyilatkoztatások, melyek a tényleges végidőkre adatnak, itt olvashatók: http://nagyfigyelmeztetes.com